Yayın ve İletişim Nedir?

    İletişim şöyle tanımlanmaktadır: Düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. Başka bir tanıma göre: Bizim başkalarını başkalarının da bizi anlaması süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğan Cüceloğlu ise; “iletişim iki birim arasında bir biriyle ilişkili mesaj alışverişidir” şeklinde açıklamıştır. Birim kelimesi insanı, hayvanı ya da makineleri kapsamaktadır. İletişim sadece insana özgü bir olay değildir. İletişim en az iki katılımcının, en az bir yönde bilgi geçişi yapması temeline dayanır. Madem iletişim başkalarının bizi bizim de başkalarını anlama sürecimiz, karşılıklı bilgi ve mesaj alışverişi öyleyse iletişimi tamamlayabilmek için yazılı ve yazısız (sözlü ve sözsüz) bir aktarımın olması gerekir.

Türleri:

Tek Yönlü İletişim:

  • Tek Noktadan Çok Noktaya; Hemen hemen bütün klasik basın yayın organları
  • Tek Noktadan Tek Noktaya; Mektup, e-posta vb.

Çift Yönlü iletişim:

  • Tek Noktadan Tek Noktaya: Klasik telefon görüşmeleri
  • Çok Noktadan Çok Noktaya: Bir açık oturum.
İletişimin öğeleri:

Gönderici: İletiyi hazırlayan, gönderen kişi.

Alıcı: İletinin gönderildiği kişi.

İleti: Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve benzerinin kanal aracılığı ile şifrelenmesidir. Bu şifre genelde dildir.

Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç.

Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortam.

Dönüt: İletideki amacın yerine getirilmesidir.

Gürültü: İletişim sürecinin iyi bir biçimde gerçekleşmesini engelleyen her şey.

Gösterge: Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünüş ve olgular göstergedir. Resimler, müzik parçaları, flamalar, trafik işaretleri, edebi metinler gösterge olarak ele alınır. İletişim göstergeler aracılığı ile sağlanır.

İşte bu noktada "yayın" dediğimiz iletişim öğesi ortaya çıkar. Gazete, dergi, televizyon, internet, kitap başlıca yayın organlarıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !